Language: Vietnamese
Home page  |   Our Facilities  |   Career  |   Location
 

Testimonials

Ms Nhung
Loc Ninh - Binh Long

Thanks for all Medical and Non-medical team.


Read more

Ms Nga
Loc Ninh - Binh Phuoc

Thanks for all Medical and Non-medical team.


Read more

Ms Bich Huyen
Bình Dương

Giving thoughful care to patients.


Read more

Your Doctors


Read more

Ms Requend
Ben Chuong Duong District 1, HCMC.

She discoversd aminor conosnital problem an babys deck.


Read more

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerCÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẠNH PHÚC

Địa chỉ: Số 18 Đại lộ Bình Dương, Phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận an, Tỉnh Bình dương.

Điện thoại: 1900 6765 Email: info@hanhphuchospital.com

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3700725416

Ngày cấp: 20/12/2017 Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình dương.