Language: Vietnamese
Home page  |   Career  |   Location
 

Doctor Le Van Duc

Home page » Your Doctors » Obstetrics & Gynaecology
Doctor Le Van Duc
HANH PHUC International Hospital
Director of HanhPhuc International Medical Building - Senior Consultant - Obstetrics & Gynaecology

Dr. Le Van Duc took up training of Gynaecological operative techniques and prenatal diagnosis, in France in 1996 and General Medical doctor at HCMC University of Medicine and Pharmacy. His specialization is O&G.

 

Qualifications:
• 1988: General Medical Doctor, HCMC University of Medicine and Pharmacy.
• 1996: Gynaecological operative techniques and prenantal diagnosis, France.

 

Professional experience:
• 2010 – Present: Head of O&G, Hanh Phuc International Hospital.
• 2008 – 2010: Senior Consultant of O&G, FV Hospital.
• 1988 – 2008: Head of High-risk pregnancy department in O&G Hung Vuong Hospital.


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerCÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẠNH PHÚC

Địa chỉ: Số 18 Đại lộ Bình Dương, Phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận an, Tỉnh Bình dương.

Điện thoại: 1900 6765 Email: info@hanhphuchospital.com

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3700725416

Ngày cấp: 20/12/2017 Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình dương.