Language: Vietnamese
Home page  |   Our Facilities  |   Career  |   Location
 

Mrs. Hoai Nguyen

Home page » Testimonials » Testimonials

 “Dear Dr. Lien Anh, my husband and I would like to send you our gratitude to you, Dr. Nhu, Nurse Han… and the whole IVF team of Hanh Phuc Hospital. Thanks for your support, my little family has received our little Minh Khue with great health condition.

I would like to send you some photos of the baby. Wish you happiness and success in your working life.

Hoai”


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerCÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẠNH PHÚC

Địa chỉ: Số 18 Đại lộ Bình Dương, Phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận an, Tỉnh Bình dương.

Điện thoại: 1900 6765 Email: info@hanhphuchospital.com

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3700725416

Ngày cấp: 20/12/2017 Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình dương.